Sadeleşme Mi Basitleşme Mi

Dilde bize sadeleşme gibi görünen şey çok defa basitleşmedir; özelleşme gibi görünen şey çok defa kısırlaşma ve hısırlaşmadır. İfade etmek zorunda olduğumuz sayısız mâna farkları ve incelikleriyle dil hazinemizin, gramerimizin, imlamızın , alfabemizin yetersizlikleri arasındaki uçurum, kaçındığımız zorlukların hepsini bize aratan, aşılmaz bir derinliktedir. Tekâmül istikametinin tam tersine, mürekkepten basite doğru gitmeğe çabaladıkça, yalnız dil değil, her kültür meselemizi çıkmaza sokan buhranlardan kurtulamayacağız.

Peyami Safa (OBJEKTİF:1 - Osmanlıca Türkçe Uydurmaca, s. 148)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
cenap Nazır-Bakan 13
Hazarfen Terbiye Hasadı 18
cenap Müessese? 26
cenap Halka Inmek 27
cenap Çocukluk 34