Usta Muharrir Dikkati

Book Cover

Artık üslûp, eda ile muhteva arasındaki nispet, kelimeler arasındaki ahenk, cümlenin mimarisindeki şahsiyet farikası, yazının fikirleriyle sesleri arasındaki fonolojik münasebete kadar genişleyen usta muharrir dikkati hak getire!