faşizm

Demokrasi ve Oligarşi

Book Cover

(Robert) Michels, teorisyen dostları Pareto ve Mosca gibi, yüzyılın başında, kitle demokrasisinin Avrupa'yı hâkimiyeti altına alır göründüğü, sosyalist ve komünist fikirlerin revaçta olduğu ve gerç

Martin Slattery ( ), s.
65

Büyük Birader Bizi İzliyor

Book Cover

Winston cebinden bir yirmi beş sent çıkardı. Madeni paranın üstünde de küçük, okunaklı harflerle aynı sloganlar yazılıydı; öbür yanında ise Büyük Birader'in yüzü görülüyordu.

George Orwell ( ), s.
51

Faşizm böyle bir şey...

Book Cover

"Bu 1926 kurban bayramını başka bayramlara benzetmesin! Benim gördüğüm, bu kez koç yerine adam kurban edilse gerek ve de pek çok adam kurban edilse gerek" dedi.

Kemal Tahir ( ), s.
108

Dehşet

Book Cover

Benim doğumum 1917. Halk Partisi'ni bütün dehşetiyle yaşadım. Faşisttir Halk Partisi, kelimenin tam mânâsıyle faşist.

Cemil Meriç ( ), s.
178

Genç Müslümanlar

Book Cover

Genç Müslümanlar hareketinin genel odağını belirleyen, İslam ve ona muhalif mahiyetteki iki referans noktası -antifaşizm ve antikomunizm- idi.

Aliya İzzetbegoviç ( ), s.
18

Üniversiteler ve CHP

Book Cover

Üniversite muhtariyet almadan önce olduğu gibi, aldıktan sonrada, belki evvelkinden daha fazla, siyaset yapmıştır. Eski siyaset sadece bakanlığa karşı idi.

Nurettin Topçu ( ), s.
73

Faşizm tanımı

Book Cover

Faşizm harp sonu rejimidir. Harpten mağlup çıkmış, millî gururları incinmiş askerlerin kurdukları rejimdir.

Cemil Meriç ( ), s.
64