matematik

Bilim Metodu

Book Cover

Ne birinin piramidi, ne öbürünün kuyusu ne de üçüncüsünün aletleri gereklidir bilimsel gerçeğin oturtulması için, tanıtlamaların kesinliğini de güçlendiremez bunlar.

Denis Guedj ( ), s.
509

Eflatun'un Matematikçi Tanımı

Book Cover

Sahneyi uzaktan izleyen Mösyö Ruche Platon’un “ bir kafesteki parlak tüylü kuşları yakalayan bir kuşçu” sözlerini hatırladı. Matematikçiyi böyle tanımlıyordu Platon!

Denis Guedj ( ), s.
590

Mezarlar Konuşmaz

Book Cover

Sicilya’da genellikle başka yerlere göre daha sık söylenen ve uygulanan bir söz vardır: Mezarlar konuşmaz.

Denis Guedj ( ), s.
473

Dionysios Demokles

Book Cover

Dionysios İ.Ö. IV. yüzyılda hüküm sürmiş Siraküza tiranıdır. Yaşlılığında o kadar şüpheci bir inan oluş ki odasını tam bir kaleye dönüştürmüş. Bakın ne yapmış!Yatağını bir hendekle çevirmiş!

Denis Guedj ( ), s.
460

Bernoulliler

Book Cover

Mösyö Ruche Bernouilli’lerden söz etmişti bize, her yerde onlar vardı. İki yüzyıldan az bir süre içinde on Bernouilli görüldü! Hemen hemen hepsi matematikçi. Birlik içinde olan bir aile değildi.

Denis Guedj ( ), s.
382

Matematikçiler

Book Cover

Bu yeni matematik biliminin doğmasına katkıda bulunanların listesi XVII. Yüzyıl matematikçilerinin yer aldığı bir rehber’di.

Denis Guedj ( ), s.
371

Fermat Teoremi

Book Cover

Fermat ölümünden kısa bir süre önce buluşlarının kaybolabileceğini fark ederek, yayımlayabilmek amacıyla matematikçi arkadaşlarından bunları – özellikle yazışmaları – toparlamalarını istedi.

Denis Guedj ( ), s.
389

Galois

Book Cover

Bir ay önce, gene aynı yere, enstitüye, Niels Abel’den daha genç biri de –ancak on sekiz yaşındaydı- bir bildiri bırakıyordu: Birinci dereceden cebirsel denklemler üzerine araştırmalar.

Denis Guedj ( ), s.
334

Avel Ve Gauss

Book Cover

Sonbaharın ortalarıydı.İlk yapraklar dökülmeye başlamıştı. Aylarca çalışması gerekiyordu. Abel işe koyuldu.

Denis Guedj ( ), s.
328