dünya

Bu Dünyanın Derdi Nedir?

Book Cover

Şu kifayetsiz hülâsa içinde tekrarlamak istediğim şey, dünyanın, bünyesine ait büyük illete şifa aramadan evvel bugünkü buhranların hiçbirinden kurtulamayacağıdır: O, siyasî ve askerî buhranı atlat

Peyami Safa ( ), s.
118