sanat

Fotoğraf makinasının bulunuşu

Book Cover

Fotoğraf makinasının bulunuşu bu makinanın bulunuşundan çok önce yapılan resimlere bakışı da değiştirdi. Başlangıçta resimler süslemek üzere yapıldıkları yapının bütünleyici birer parçasıydı.

John Berger ( ), s.
19

Kültür, Sanat Medeniyet

Book Cover

Ya Rabbim, şu İstanbul’da, hiç Türk şâiri, Türk romancısı,Türk ressamı, Türk tarihçisi, Türk mimarı yetiştirmiyecek miyiz? Bunu istemiyor muyuz?

Ahmet Hamdi Tanpınar ( ), s.
198

Fikir Adamının Kaderi

Book Cover

Fransız, tabiî olarak devletten umumî refahı gerçekleştirecek vazifeler yüklenmesini ister. Devletin ilmî araştırmalar için cömertçe para harcadığı ülkeye gıpta ile bakar.

Cemil Meriç ( ), s.
52