kadın

Töyonizm???

Book Cover

Töyonizm ile şamanizmin kıymetçe müsavi olması, hukukça erkek ve kadının müsavi tanınmasına sebep olmuştu.

Ziya Gökalp ( ), s.
147

Feminist Atalarımız

Book Cover

Eski Türkler, hem demokrat, hem de feminist idiler. Türklerin feminist olmasına başka bir sebep de, eski Türklerce şamanizmin kadındaki küdsî kuvvete istinad etmesiydi.

Ziya Gökalp ( ), s.
147

Kadin-Toplum

Book Cover

“Erkeksiz kadının efendice yaşaması gittikçe zorlaşıyor,” diye düşündü Günay.

Alev Alatlı ( ), s.
45

Kadınlar

Book Cover

….hiçbir kadın,kendisine karşı en küçük bir alâkaya karşı alâkasız kalamaz.

Peyami Safa ( ), s.
283

Kadınlar

Book Cover

Meşum bir kadın,meşum …Onun için canını vermiş taptaze bir ölünün ölçüsü alınırken yeni tanıdığı bir erkeğin busesine gülümseyen bir kadın…

Peyami Safa ( ), s.
281

Camekanlar

Book Cover

Bir gün Şinasi'yle bu ıtriyat mağazalarından birinin camekânı önünde durmuşlardı. Neriman'daki arzuları sezen Şinasi demişti ki:

Peyami Safa ( ), s.
30

Eşyada mukavemet

Book Cover

- Zaten evde kadın bulunmadığını anlamıştım. dedi.
- Nereden anladınız?
Genç kadın aynadan doğru cevap verdi:
- Eşyada mukavemet yok. Kadın olan evde bu kadar uysallık olmaz!

Ahmet Hamdi Tanpınar ( ), s.
14