Türk

teaser
teaser
teaser

Bizden Evvelkilerin Edebiyati

Book Cover

Türk edebiyatının bugüne kadar beynelmilel bir kıymet almaması, insanlığın müşterek dâvalarından hiç biri üstünde reyi olmamasındandır.

Peyami Safa ( ), s.
80
teaser

Türk Hikayeciliği

Book Cover

(Bir Hikaye Antolojisinden bahsettikten sonra…) Genç neslin en güzel hikâyeleri bunlarsa, Türk hikâyesinin, doğduğu tarihdenberi, benimsemeğe çalıştığı garb kalıbı içinde şark an'anasine sadık kalm

Peyami Safa ( ), s.
124
teaser

Türkün İçi Boşaldi

Book Cover

“Roma imparatorları kullarını gladyatör dövüşleri ile eğlendirirlerdi.” dedi Günay, “Şimdi televizyonlar cinayet, savaş, terör, her türlü sapıklıkla eğlendiriyor.

Alev Alatlı ( ), s.
180
teaser

Türk Barbar Ve Mağlup

Book Cover

“-Siz Türk müsünüz?”dedi.
Hemen doğruldum:
“-Evet!” dedim.
“-Yüksek sesle ne gülüyorsunuz?Burada bir kadın olduğunu unutuyor musunuz?”

Peyami Safa ( ), s.
224
teaser

Camekanlar

Book Cover

Bir gün Şinasi'yle bu ıtriyat mağazalarından birinin camekânı önünde durmuşlardı. Neriman'daki arzuları sezen Şinasi demişti ki:

Peyami Safa ( ), s.
30