Türk

Bizden Evvelkilerin Edebiyati

Book Cover

Türk edebiyatının bugüne kadar beynelmilel bir kıymet almaması, insanlığın müşterek dâvalarından hiç biri üstünde reyi olmamasındandır.

Peyami Safa ( ), s.
80

Türk Hikayeciliği

Book Cover

(Bir Hikaye Antolojisinden bahsettikten sonra…) Genç neslin en güzel hikâyeleri bunlarsa, Türk hikâyesinin, doğduğu tarihdenberi, benimsemeğe çalıştığı garb kalıbı içinde şark an'anasine sadık kalm

Peyami Safa ( ), s.
124

Türkün İçi Boşaldi

Book Cover

“Roma imparatorları kullarını gladyatör dövüşleri ile eğlendirirlerdi.” dedi Günay, “Şimdi televizyonlar cinayet, savaş, terör, her türlü sapıklıkla eğlendiriyor.

Alev Alatlı ( ), s.
180

Türk Barbar Ve Mağlup

Book Cover

“-Siz Türk müsünüz?”dedi.
Hemen doğruldum:
“-Evet!” dedim.
“-Yüksek sesle ne gülüyorsunuz?Burada bir kadın olduğunu unutuyor musunuz?”

Peyami Safa ( ), s.
224

Camekanlar

Book Cover

Bir gün Şinasi'yle bu ıtriyat mağazalarından birinin camekânı önünde durmuşlardı. Neriman'daki arzuları sezen Şinasi demişti ki:

Peyami Safa ( ), s.
30