reform

"Nizam-ı Cedid" reformları

Book Cover

Askerî alandaki program, mevcut orduyu, yani Yeniçerileri, Sipahi feodal atlı askerini ve topçular, top arabacıları gibi ihtisas birliklerini daha yeterli kılma girişimleriyle başlamıştı.

Erik Jan Zürcher ( ), s.
40

Reform ve Tasavvuf

Book Cover

Bugün din hayatı ve dolayısiyle müslümanların sosyal hayatını yeniden düzenlemek konusunda büyük bir gayret vardır ve bu hareketin içinde bulunanlar kendilerine rehber olacak prensiplerin hangi kay

Erol Güngör ( ), s.
9