milliyetçilik

Özgüvenin Yerine Gurur

Book Cover

Köklü değişime uğramış insanlar sadece kıt bir eylem imkanıyla yüzyüze kalır veya bireysel girişimler yoluyla kendine güven ve öz-saygı edinemez ya da edinmelerine izin verilmezse her şey değişir.

Eric Hoffer ( ), s.
7

Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük

Book Cover

Osmanlı ülkelerinde, garpten feyz alarak, kuvvet kazanmak ve terakki arzuları uyanalı, belli başlı üç siyasî yol tasavvur ve takip (ebaucher) edildi sanıyorum: Birincisi, Osmanlı Hükümetine tabi mu

Yusuf Akçura ( ), s.
23

Doğru Sadece Bizde Mi?

Book Cover

Yanlışın çok sayıda olduğunu, çeşitli ve birbirinden farklı yanlışlar olduğunu buna mukabil, tek doğru olduğunu, birden fazla doğru olmadığını söylerseniz insanlar rahatlar.

İsmet Özel ( ), s.
67