Avrupa

Osmanlı Üzerinde Avrupa'nın Nüfuzu

Book Cover

Avrupa’nın nüfuzu, üç farklı ama birbirine etkide bulunan alanda ortaya çıkmıştı: Osmanlı ekonomisinin gittikçe büyük bir bölümünün, kapitalist dünya sisteminin bir parçası haline gelişi; Avrupa’nı

Erik Jan Zürcher ( ), s.
13

Avrupalılık Meselesi

Book Cover

Avrupalılık davasını, günlük bir makalede ve bir çırpıda hallettiğini sanan yazarlarımızın ve onlara kapılanların basit ve saf anlayışlarına gülmekle şaşmak arasında idrak sıkıntıları geçiriyoruz.

Peyami Safa ( ), s.
196

Iktisad

Book Cover

Büyük Harbi doğuran ihtilaf , sadece Avrupa milletleri arasında müstemleke paylaşmak için zuhur etmiş bir ihtilaf değildir.Avrupa milletleri yalnız şarkı paylaşmak için zuhur etmiş bir ihtilaf değ

Peyami Safa ( ), s.
134