tarih

Elma neden düşer?

Book Cover

Elma olgunlaşınca düşer. Ama neden düşer? Bir güç onu toprağa doğru çektiği için mi? Güneşte kavrulmaya başladığı için mi? Ağırlaştığı için mi?

Lev Nikolayeviç Tolstoy ( ), s.
11

İlerleme kaçınılmaz değildir

Book Cover

Şu anda sadece bu öncüllerimden ahlaki ve siyasi sonuçlar çıkarmak istiyorum. İlk sonuç, her türlü biçimiyle Aydınlanma'nın vazettiğinin tersine, ilerlemenin hiç de kaçınılmaz olmadığıdır.

Immanuel Wallerstein ( ), s.
10

"Nizam-ı Cedid" reformları

Book Cover

Askerî alandaki program, mevcut orduyu, yani Yeniçerileri, Sipahi feodal atlı askerini ve topçular, top arabacıları gibi ihtisas birliklerini daha yeterli kılma girişimleriyle başlamıştı.

Erik Jan Zürcher ( ), s.
40

Osmanlı Çökerken

Book Cover

Osmanlı İmparatorluğu, gelişigüzel yayılmış modern öncesi bir devletti ve Fransa’nın 17. yüzyılda geçirdiği ve Avusturya’da 2.

Erik Jan Zürcher ( ), s.
33