bürokrasi

teaser

Akılcılık, Bürokrasi ve Özgürlük

Book Cover

Aklın insani ilişkilerdeki rolü ve aklın temeli olarak özgür birey fikri, yirminci yüzyıl sosyal bilimcilerinin Aydınlanma filozoflarından miras aldığı en önemli temalardır.

C. Wright Mills ( ), s.
220
teaser

Rothschild'in Yirmi Çalışanı

Book Cover

İnsan, ekonominin detaylarını Maliye Bakanı kadar iyi bilen ve onunki kadar sermayeyi hareket ettirebilen, yalnız Fransa'daki değil , İngiltere, İspanya, Belçika, Avusturya, Napoli, Papalık Devletl

Honoré de Balzac ( ), s.
89
teaser

Siyasi ve Bürokrat

Book Cover

Weber, bürokrasinin teknik üstünlüklerini överken memur sınıfının gücünün farkındadır, bu kurumsallaşmış gücün sadece çalışanlarını köleleştirmekle kalmayıp, bizzat demokrasi için de bir tehlike ol

Martin Slattery ( ), s.
46
teaser

Bürokrasinin Verimliliği

Book Cover

Weber'in bürokrasinin teknik açıdan en üstün organizasyon biçimi olduğu iddiasına karşı, birçok yazar bu ideal tipin idari zayıflıklarını vurgulamıştır.

Martin Slattery ( ), s.
45
teaser

Weber'in Bürokrasi Tarifi

Book Cover

Weber (1948), bürokrasiyi, "büyük-çapta İdarî görevler ve örgütsel hedeflere ulaşmak için, çok sayıda bireyin çalışmasını rasyonel bir biçimde koordine etmek amacıyla tasarlanmış hiyerarşik örgütse

Martin Slattery ( ), s.
42
teaser
teaser

Osmanlı yönetim sistemi

Book Cover

Osmanlı ideolojisine göre İmparatorluktaki toplum, vergi ödemeyen, silah taşıma hakkına sahip olan yönetici seçkinler sınıfı ile bunun tam tersi durumdaki halk kitlesi (Osmanlı diliyle reaya “sürü”

Erik Jan Zürcher ( ), s.
26
teaser

Bürokrasinin Geri Dönüşü

Book Cover

1991’den itibaren 1980 öncesinin siyaset kalıpları kendilerini yeniden kabul ettirmiş ve Uluslararası açıdan ise Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’ne daha da sıkıca bağlanmıştı. 

Erik Jan Zürcher ( ), s.
18
teaser
teaser