aydın

İçimizde bir ortaçağ keşişi yaşıyor

Book Cover

Üzerinde anlaştığımız hiçbir ilke yok. Dil perişan, mefhumlar kaypak, kelimeler köksüz. Politikanın çığlıkları yanında şiirin ve düşüncenin sesi boğuk bir inilti.

Cemil Meriç ( ), s.
249

Hangisi daha iğrenç? Kapitalizm mi komünizm mi?

Book Cover

Amerikanizm, bir kavramlar ve kaziyeler bütünüyle ifade edilmeyecek bir bileşim (halita): Anayasa saygısıyla ferdî teşebbüs muhabbetini, güçlü ve müphem inançlardan kaynaklanan bir hümanizmayla kay

Cemil Meriç ( ), s.
50

Entelektüel bilgi hamalı değildir

Book Cover

Sağın temsilcileri için entelektüel, ya karışıklık çıkarmaktan hoşlanan, huysuz, hırçın, ukalâ bir "deklase"; vekâletnamesi olmayan bir avukat; şarkı söyleyeceğine bildiriler imzalayan bir ağustos

Cemil Meriç ( ), s.
24

Entelektüel

Book Cover

Sartre, ortalama Fransız aydınının entelektüel anlayışını şöyle belirtir: Entelektüel, zeka ile ilgili bir faaliyet (müspet ilimler, tatbikî ilimler,tıp, edebiyat v.s.) sayesinde az veya çok isim y

Cemil Meriç ( ), s.
20