modern

Etik: çürümüş, modern bir kısıtlama

Author Image
Book Cover

Postmodern ahlâk yaklaşımı nosyonu, fazlasıyla sık olarak etik olanın ölümünün, etiğin yerini estetiğin almasının ve bunu izleyen nihai kurtuluşun kutsanmasıyla ilişkilendirilmişlir.

Zygmunt Bauman ( ), s.
11

Kurtar beni, Tyler

Author Image
Book Cover

Telefon bir kere daha çalıyor.

Kapıcı omzuma abanıyor ve diyor ki: "Bugünkü gençlerin çoğu ne istediğini bilmiyor.”

Lütfen Tyler, lütfen kurtar beni.

Chuck Palahniuk ( ), s.
47

Realist

Author Image
Book Cover

-Aman beyefendi, dedim, hangi artist, hangi büyük...Arz ettim, sesi çirkin, sonra kabiliyetsiz... sonra cahil. Daha İsfahanla Mahuru, Rastla Acemaşiranı birbirinden ayıramıyor. Hayır, imkansız...

Ahmet Hamdi Tanpınar ( ), s.
211

Sistemler İçinde Erimek

Author Image
Book Cover

Her toplum sisteminin –ister krallık, ister imparatorlu, isterse modern bir devlet sistemi olsun- kendine özgü bir yönetimi, inanışı ve siyasi bir düzeni vardır.

Adem Kandemir ( ), s.
117

Modern İlim

Author Image
Book Cover

‘’...bugün modern ilmin, canlı olmayan varlık mevcut bulunmadığını isbat etmesinden asırlarca evvel, taşta toprakta ve mevcûdatın her bir zerresinde bir türlü can ve bir türlü ruh diriliği görmüş o

Sâmiha Ayverdi ( ), s.
234

Modern Insanın Açmazı

Author Image
Book Cover

Modern insan, tabiata egemen olmak için yeni ve daha iyi araçlar yarattıkça, bu araçların karmakarışık ağına düşmüş ve onlara anlam kazandıran biricik gayeyi -yani kendisini- gözden kaçırmıştır.

Erich Fromm ( ), s.
12