kadın

teaser

Töyonizm???

Book Cover

Töyonizm ile şamanizmin kıymetçe müsavi olması, hukukça erkek ve kadının müsavi tanınmasına sebep olmuştu.

Ziya Gökalp ( ), s.
147
teaser

Feminist Atalarımız

Book Cover

Eski Türkler, hem demokrat, hem de feminist idiler. Türklerin feminist olmasına başka bir sebep de, eski Türklerce şamanizmin kadındaki küdsî kuvvete istinad etmesiydi.

Ziya Gökalp ( ), s.
147
teaser
teaser
teaser
teaser

Kadin-Toplum

Book Cover

“Erkeksiz kadının efendice yaşaması gittikçe zorlaşıyor,” diye düşündü Günay.

Alev Alatlı ( ), s.
45
teaser

Kadınlar

Book Cover

….hiçbir kadın,kendisine karşı en küçük bir alâkaya karşı alâkasız kalamaz.

Peyami Safa ( ), s.
283
teaser

Kadınlar

Book Cover

Meşum bir kadın,meşum …Onun için canını vermiş taptaze bir ölünün ölçüsü alınırken yeni tanıdığı bir erkeğin busesine gülümseyen bir kadın…

Peyami Safa ( ), s.
281
teaser

Camekanlar

Book Cover

Bir gün Şinasi'yle bu ıtriyat mağazalarından birinin camekânı önünde durmuşlardı. Neriman'daki arzuları sezen Şinasi demişti ki:

Peyami Safa ( ), s.
30
teaser

Eşyada mukavemet

Book Cover

- Zaten evde kadın bulunmadığını anlamıştım. dedi.
- Nereden anladınız?
Genç kadın aynadan doğru cevap verdi:
- Eşyada mukavemet yok. Kadın olan evde bu kadar uysallık olmaz!

Ahmet Hamdi Tanpınar ( ), s.
14