din

Osmanlı şeriat devleti miydi?

Book Cover

Osmanlı İmparatorluğu’nun din ve devlet arasında hiçbir fark gözetmediği fikri eskiden kabul görürken, modern araştırmalar, Osmanlıların din ve siyaseti, en azından uygulamada, belli ölçülerde ayır

Erik Jan Zürcher ( ), s.
24

İslamiyette tesettür meselesi!

Book Cover

Melal yeni partinin ilçe idare heyeti azasından olmuş­tu, nutuklar ve konferanslar veriyordu. Mebus listesinde yer alması ihtimali kuvvetliydi. Eh, okumuş yazmış bir kadındı da ...

Refik Halid Karay ( ), s.
544

Ehl-i Sünnet

Book Cover

Ehl-i Sünnet eğilimini, tarihi süreçte geçirdiği değişim ve ulaştığı sonucuyla tamamen anlayabilmek için ciddi ve kapsamlı bir araştırmaya her zaman ihtiyaç vardır.

Celalettin Vatandaş ( ), s.
106

Zihin maddeden önemlidir

Book Cover

Ondokuzuncu yüzyıl sonunda ve yirminci yüzyıl başında önce fi­zikteki gelişmeler eski fiziği model alarak kurulan materya­list dünya görüşlerini sarstı.

Erol Güngör ( ), s.
64

Manasız bir ayrım

Book Cover

İslâm ile hıristiyanlık arasındaki farklardan söz eder­ken, İslâm’ın hem maddî hem manevî tarafıyla insanı ele al­dığı, onun topyekûn varlığı için bir nizâm getirdiği söylenir.

Erol Güngör ( ), s.
52

Necat(salut) İhtiyacı

Book Cover

Edgar Morin ne diyor? Şunu: “XVIII. yüzyıl (Aydınlanma Çağı, H.Y.) için din, rahiplerin bir icadı, halkı aldatmak için bulunmuş bir hile idi. Bu yüzyıl (XVIII.

Hilmi Yavuz ( ), s.
13

Din Gelişen Bir Şey Midir?

Book Cover

Batılı alimler, bir çok nedenden dolayı, Kur'ân'ın çeşitli bölümlerinin ne zaman vahyedildiğine dair, en azından, kabaca bir fikir edinmenin yararlı olacağını düşünürler.

W. Montgomery Watt ( ), s.
14